تبرئه یک ایرانی پس از ٢١ ماه زندان در آمریکا
بی بی سی
02-Nov-2011 (3 comments)

قاضى دادگاهی در نیویورک صبح چهارشنبه (۲ نوامبر) دستور آزادى محمود رضا بانکی را صادر کرد. آقای بانکی ٢١ ماه است که در زندان به سر می برد.

او دو سال پیش در یک دادگاه کم سابقه در آمریکا به خاطر فرستاده شدن پول از سوى خانواده‌اش در ایران برای خرید یک آپارتمان به٣٠ ماه زندان محکوم شد.

دادستانى و دادگاه، این انتقال پول را نقض قوانین تحریم تجاری ایران تشخیص داده بودند. دادگاه تجدید نظر هفته پیش اتهامات اصلى که او بر اساسش به زندان محکوم شده بود را وارد ندانست. پس از این رای، دادگاه تجدید نظر جان کینن قاضی دایره جنوبی نیویورک امروز دستور آزادى او را صادر کرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
Nader Vanaki

محمود رضا، بانکی که شعبه در مانهاتان زد

Nader Vanaki


اگر دوسال صبر کرده بود می تونست برای مامان و باباش هم بعد از خرید آپارتمان گرین کارت بگیره.  یه خورده عجله کرد و حالا بخشیدنش.


acopier101

another related story,,,

by acopier101 on

click here <<<


acopier101

related story,,,

by acopier101 on