نه زندانی سياسی داريم، نه يک ريال تخلف مالی در دولت
roshangari
24-Oct-2011

کلمه:محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی سی ان ان مدعی شد در ايران هيچ زندانی سياسی وجود ندارد و در دولتش هم يک ريال هم تخلف مالی صورت نگرفته است.

متن گفت‌وگوی مفصل رئيس دولت با شبکه تلويزيونی سی ان ان روز شنبه، ۳۰ مهر در پايگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده است. بخشی از اظهارات احمدي‌نژاد به تکرار مسائلی چون ”مديريت جهانی“ مربوط مي‌شد و بخش ديگری انکار معضلاتی در داخل و روابط بين‌المللی ايران بود که اين روزها از سوی محافل رسمی کشور نيز با انتقادهای شديدی روبه‌روست.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark