آنان که به «جرم» انتقاد از خامنه ای زندانی هستند
Roshangari
15-Oct-2011

اگرچه در روزهای اخير اخبار مربوط به اجرای حکمِ شلاقِ منتقدينِ احمدی نژاد رييس دولت ايران در رسانه های دنيا بازتاب گسترده ای يافته است اما برخورد خشونت آميز با منتقدان آيت الله خامنه ای که اين روزها در زندان به سر می برند، کمتر مورد توجه رسانه های بين المللی قرار گرفته است.

به نظر می رسد در شرايطی که بخش هايی از حاکميت اين روزها خود به عنوان منتقد اصلی دولت دهم محسوب می شوند، بر اين اساس انتقاد از احمدی نژاد در رسانه ها بيشتر بازتاب می يابد اما آنچه در سکوت خبری باقی می ماند انتقاد از آيت الله خامنه ای و برخوردهای قهری با کسانی است که به جرم انتقاد يا نوشتن نامه سرگشاده به رهبری زندانی شده اند.

در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی چنين نوشته شده است: «هرکس به امام خمينی و يا عليه مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و هر کس به جان رهبر و هر يک از روسای قوای سه گانه و مراجع بز... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark