انتقاد بی‌بی‌سی از اعدامهای اخیر یعنی کارمان درست است
خبرگزاری مهر
14-Oct-2011

وزیر دادگستری با بیان اینکه اظهارات یک رسانه ضد ایرانی در مورد اعدامهای اخیر به منزله پیمودن مسیر صحیح است گفت: هر وقت بی بی سی از ما تعریف کرد باید به کارمان شک کنیم.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark