تاکید آمریکا و عربستان بر واکنش بین المللی علیه ایران
بی بی سی
12-Oct-2011

چند نفر از ایرانی‌های ساکن شهر کورپوس کریستی در ایالت تگزاس که محل کسب و کار منصور ارباب سیار است در گفت و گو با بی بی سی فارسی درباره اتهام‌های او ابراز تعجب کرده اند.

یک رستوران‌دار ایرانی هم در این شهر از خوش اخلاقی و بذله‌گویی آقای ارباب سیار تعریف کرد.

به گفته او، آقای ارباب سیار با نام مستعار جک شناخته می شد و از او عنوان جک جوک‌گو نام برده می شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark