چهار محكوم جنايت خميني‌شهر در ملاء عام اعدام شدند
ايسنا
12-Oct-2011

چهار متهم اصلي پرونده جنايت خميني‌شهر سحرگاه روز چهارشنبه در ملاء عام بالاي چوبه دار رفتند.

سوم خرداد سال جاري، 13 نفر که قمه، چوب و چاقو در دست داشتند به يک محفل خصوصي در باغي در شهرستان خميني شهر حمله کردند و پس از زنداني کردن مردان، زنان را به باغ ديگري منتقل و در آنجا به آنها تجاوز کرده بودند.

بر اساس راي صادره كه در ديوان عالي كشور نيز تاييد شده بود، 4 متهم اصلي اين پرونده در پارک بهشت شهرستان خميني‌شهرو در ملاء عام  به دار مجازات آويخته ‌شدند.

 

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark