عباس پالیزدار: فرار نکرده ام و دلیلی هم ندارد
بی بی سی
09-Oct-2011
عباس پالیزدار که به خاطر افشاگری درباره فساد گسترده در دستگاههای حکومتی ایران و فساد مالی روحانیان به چهره ای جنجالی تبدیل شد گفته است دلیلی برای فرار نمی بیند. آقای پالیزدار در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: متواری شدنم از محل سکونتم کذب محض است و دلیلی برای این کار نمی‌بینم. >>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark