شهر تاریخی طوس در محاصره دکل‌های برق فشار قوی
BBC
06-Oct-2011 (one comment)

مجتبی رجایی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی اعلام کرد: "با دستور روح الله احمدزاده کرمانی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، پی‌گیری شکایت از نصب دکل‌های برق فشار قوی در شهر تاریخی طوس متوقف شد".

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رجایی با اظهار نگرانی در مورد تأثیر نصب این دکل ها بر تلاش های مربوط به ثبت جهانی طوس گفت: "این شکایت از طریق مقامات استانی میراث فرهنگی پی‌گیری شد و ما کوتاه نیامدیم، ولی در نهایت همه چیز در تهران رقم خورد و روند رسیدگی به شکایت، متوقف شد."

>>>
Anonymous Observer

Continued Destruction of Our Heritage!

by Anonymous Observer on

Would they do this to Qom, or better yet, would they do this to the shrine of some "imamzadeh?" 


Share/Save/Bookmark