هشت آژانس مسافرتی به نام فرزندِ مدیر عاملِ بانک ملی در کانادا
پيک ايران
30-Sep-2011

بنا بر یک گزارش دریافتی محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، که تبعه کانادا هم هست، هشت آژانس مسافرتی به نام پسرش، ا. خاوری، در تورنتو، کانادا، خریداری کرده که یکی از آنها آژانس جری کاپلین، Jerry caplan Travel، است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark