بيش از 60 درصد کارگران از کارت های اعتباری و حداقل های قانونی محروم اند
Roshangari
28-Sep-2011

ايلنا: يک فعال کارگری گفت: در حال حاضر بيش از ۶۰ درصد کارگران مشمول کارت اعتباری ميزان نمي‌شوند.

حميد حاج اسماعيلی در گفتگو با خبرنگار ايلنا، تعداد کارگاه‌های کوچک را در کشور بيش از دو ميليون کارگاه اعلام کرد و افزود: عمده کارگران در کارگاه‌های کوچک فعال هستند و ارتباط ارگانيک لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی ندارند از اين رو مشمول کارت‌های اعتباری ميزان نخواهند شد.

وی با بيان اينکه ارائه کارت‌های اعتباری به کارگران نيازمند ارائه ضمانت‌هايی است، افزود: ‌ دولت به منظور پرداخت کارت‌های اعتباری به کارگران ضمانت و تعهدی نمي‌دهد.

وی با تاکيد بر لزوم تحقق وعده‌های وزارت کار ياد آور شد: کارت‌های اعتباری منحصر به کارگرانی است که در کارگاه‌های بزرگ فعاليت مي‌کنند و به دولت وابستگی دارند.

حاج اسماعيلی با تاکيد بر لزوم افزايش حمايت‌های دولت از کارگران تصريح کرد: کارگران فعال در کارگاه‌های کوچک از ح... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark