'نفس کشیدن در اهواز از هر جای دیگر دنیا خطرناک تر است'
بی بی سی
27-Sep-2011 (one comment)

نفس کشیدن در اهواز از هر جای دیگر دنیا خطرناک تراست.  این را سازمان بهداشت جهانی می‌گوید. این خطر یعنی احتمال افزایش ناراحتی‌های تنفسی و قلبی. این آلودگی از کجا آمده و راه‌های کاهش آسیب هایش چیست؟

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

نفس كش كجا بود؟

G. Rahmanian


اولاً نفس كشي كار الواته و اهوازيا الوات نيستن. دوماً مگه كسي جرأت داره تو ايران نفس كشي كنه؟