خانه پروين اعتصامي تنها ٧ روز ديگر زنده است
ايران پرس نيوز
22-Sep-2011

خانه پروين اعتصامي ٧ روز بيشتر تا نابودي نهايي فاصله ندارد.  مالکان اين خانه تصميم دارند طي هفته آينده، تخريب اين خانه تاريخي که يادمان شاعره معروف کشورمان است، را آغاز کنند و مالکان اين خانه مجوز ساخت مجتمع تجاري در اين مکان را هم از شهرداري گرفته‌اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark