درگيری نيروهای امنيتی با مردم در «بام تهران»؛ شليک تير هوايی و بازداشت دهها تن
roshangari
15-Sep-2011

دانشجونيوز:جمعی از جوانان در تهران که روز گذشته «بام تهران» را برای تفريح انتخاب کرده و در آنجا تجمع کرده بودند، با دخالت نيروهای امنيتی و لباس شخصی موسوم به «بسيج» مواجه شده و پس از درگيری اين نيروها با جوانان و شليک تيرهای هوايي، دهها تن از اين جوانان بازاداشت شده و از سرنوشت آنان هيچ خبری در دست نيست.

به گزارش دانشجونيوز، به دنبال فراخوان گروهی از جوانان در فضای مجازی مبنی بر تجمع بالای ولنجک موسوم به «بام تهران» از عصر روز گذشته صدها نيروی امنيتي، پليس و لباس شخصی در تمام مسيرهای منتهی به اين مکان مستقر شده و پس بازرسی شهروندان در حين عبور مرور، با گروهی از اين شهروندان درگير شده و اقدام به ضرب و شتم و بازداشت دهها تن از اين تجمع کنندگان کرده اند.

گزارش های رسيده از ايران حکايت از آن دارد که صدها تن از نيروهای گارد ويژه نيز به همراه خودروهای ويژه در مقابل پارکينگ "بام تهران" مستقر شده و به ضرب و شتم عابري... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark