تاييد شکنجه در برخی مهد کودک‌ها!
Roshangari
13-Sep-2011

اين روش مربيان به بهانه نافرمانی و شلوغ‌کاري، کودک را مقابل چشمان هم سن و سالانش روی يک صندلی مي‌نشانند و به او مي‌گويند «درباره کار زشتی که انجام داده‌ای فکر‌ کن»! کودک بايد از کار زشتی که انجام داده از مربی خود عذرخواهی کند.

به گزارش مشرق، «صندلی سکوت» نام يک روش تنبيهی است که در برخی مهدکودک‌های تهران رايج شده تا به زعم اجرا‌کنندگان آن «کودکان روی اين صندلی درباره کارهای بد خود فکر کنند.» اما خيلی از اين کودکان فردای روز تنبيه حاضر نيستند به مهد بروند.

بعضی از مهدکودک‌ها از روش‌های عجيبی برای تنبيه کودکان استفاده مي‌کنند، روش‌هايی که اگرچه با تنبيه بدنی همراه نيست اما اثرات روحی و روانی آنها به مراتب بيشتر از تنبيه بدنی است.

در يکی از مهدکودک‌های غرب تهران نوعی روشِ تنبيه اجرا مي‌شود که برای بسياری از والدين تعجب‌آور و ناراحت‌کننده است. نام اين روش «‌صندلی سکوت» است.

در اين روش مربيان به به... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark