ورود 80 تا 90 درصد کالای قاچاق از مبادی رسمی- در مقابل کشتار روزانه کاسبکاران کرد به بهانه قاچاق
Roshangari
12-Sep-2011 (one comment)

در حاليکه به گفته خبرگذاری فارس حداقل 80 تا 90 درصد کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد می شود.
//www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908011111

هرروز شاهد کشتار کولبر ها و کاسبکاران مرزی کوهستان های کردستان هستيم که برای تأمين مايحتاج زندگی خود به اين شغل پر مخاطره روی اورده اند.

تراژدی انسانی در مرزهای کردستان، کشتار کاسبکاران از سوی نيروهای نظامی ايران هم چنان ادامه دارد.

ويديوی کشتە شدن سه کاسبکار کرد توسط نيروی انتظامی

//www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZUtA7C_41zM
از آغاز سال جاری تا کنون، آمار کشته شدگان در مرزها و جاده های کردستان به دست نيروهای نظامی جمهوری اسلامی ايران به 34 تن رسيده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

Wow, do they have shoot to kill orders on Kordestan borders?

by Anonymous Observer on

Tragic, really tragic!