گزارش تصويری/ زندگی مردم محروم جنوب کرمان
Roshangari
09-Sep-2011
این مردم گرچه فقیر هستند اما ثروتمند هستند در مقابل آخوندهای گرسنه که سیری ناپذیرند. و دائماً مال و درآمد مردم را می خورند یا حق مردم را می خورند و با خون جوانانشان باغهای پسته شان را آبیاری می کنند. >>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark