شادترين مردم دنيا / ايران در جايگاه 202، از بين 220 کشور
Roshangari
08-Sep-2011 (one comment)

در اين رده‌بندی دانمارک به عنوان شادترين كشور دنيا انتخاب شده و دليل آن چنين ذکر شده است: ثبات سياسي، عدم وجود خط فقر در جامعه، عدم وجود بيکاري، فرهنگ کاری راحت و بي‌تنش، خانواده های محکم و آمار طلاق بسيار پايين، سرويس‌های دولتی خدمات اجتماعي، بيمه همگاني، مدارس و دانشگاه‌های رايگان با کيفيت آموزشی مناسب، هويت اجتماعی مشخص برای جوانان، طبيعت بکر و معماری شهری زيبا، آلودگی محيط زيست ناچيز، ميزان جرم و جنايت ناچيز، امکانات شهرنشينی با کيفيت بسيار بالا، امکان ورزش‌های نزديک به طبيعت مانند کوهنوردي، اسکی و سوارکاری برای همه.

دانمارک پنج و نيم ميليون نفر جمعيت دارد و شانس زندگی در آن بيش از 87 سال است. رتبه دوم برای کشور سوئيس است که جمعيت آن پنج ‌و هفت‌دهم‌ ميليون نفر است و شانس زندگی 85 سال. کشور بعدی اتريش است که تعداد مردمش دو و هشت ‌دهم‌ ميليون نفر است و اميد به زندگی تا سن 79 سالگی ادامه دارد. کشور چهارم ايسلند ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Simorgh5555

Great article Roozbeh jan.

by Simorgh5555 on

Great article Roozbeh jan.