یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض خارج می‌شود
خبرگزاری فارس
08-Sep-2011 (one comment)

محمد جواد محمدی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: یک گونه یوز پلنگ آسیایی که تنها در ایران یافت می‌شود و در گذشته جزو‌ ‌گونه‌های در خطر انقراض بوده است، چرا که تعداد آن به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسید، می‌توانیم با اطمنان بگوییم که از خطر انقراض خارج می‌شود.

وی در ادامه افزود: بر‌اساس مستندات و عکس‌هایی که تهیه کردیم این یوز پنگ تنها در یک نقطه وجود داشت اما اکنون در ١٤ منطقه حفاظتی کشور که تقریبا جغرافیائی نزدیک به ٥٥ درصد کشور را دارد تکثیر شده است.
محمدی‌زاده تاکید کرد: طبقآمار حداقل ٧٠ یوز پلنگ سر شماری شده، اما با توجه به زاد‌ و‌ ولدی که انجام شد و مستنداتی که داریم احتمال  وجود بیش از ١٢٠ قلاده در ایران را می‌دهیم.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
acopier101

Less than the fingures in one hand!

by acopier101 on

Less than the fingers in one hand remaining means there was at the most 4 of these cheetahs existed before the re-population program began.  That means a lot of inbreeding, which is the "reproduction from mating of two genetically related parents.  Inbreeding results in increased homozygosity, which can increase the chances of offspring being affected by recessive or deleterious traits. This generally leads to a decreased fitness of a population, which is called inbreeding depression."

Source: //en.wikipedia.org/wiki/Inbreeding