بازداشت و اعمال فشار بر کارگران اعتصابی تراکتور سازی تبريز
Roshangari
07-Sep-2011

خبرگزاری هرانا - حدود دو هفته پيش کارگران رسمی و قراردادی شرکت آهنگری تراکتور سازی تبريز! ، در اعتراض به وضعيت اقتصادی خانواده‌های خود و عدم دريافت چندين ماه حقوق، دست از کار کشيده و اعتصاب کردند
در پی اعتصاب جمعی از ايشان توسط نيروهای امنيتی بازداشت و با اتهامات سنگينی روبه رو شده‌اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark