هزار ميليارد تومان اختلاس چه دردهايی را درمان مي‌کرد؟:
Roshangari
06-Sep-2011

تعداد صفرهايی که مقابل عدد 3 صف کشيده‌اند به حدی بالاست که شمردنش دقت مي‌خواهد و تمرکز . يک 3 بگذاريد با 12صفر در مقابل آن .اختلاسی سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات به وقوع پيوسته است . اين در حالی است که برآوردهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نشان مي‌دهد خانوار ايرانی حدود 730 هزار تومان در ماه درآمد دارد و هزينه هر خانوار ايرانی نيز در ماه يک ميليون تومان است . به اين ترتيب هر خانوار ايرانی در ماه با کسری سيصد هزار تومانی در بودجه خود روبروست . رييس مرکز آمار نيز پيش از اين اعلام کرده است که 70 درصد ايراني‌ها کمتر از 450 هزار تومان در ماه درآمد دارند . ايران سال‌هاست به دليل کمبود اعتبار با هزاران بحران و مشکل روبروست . عمر اجرای پروژه‌های عمرانی در ايران بسيار بيشتر از استانداردهای بين‌المللی است . به دليل کمبود اعتبار هزاران طرح عمرانی نيمه‌کاره روی دست دولت مانده است . اغلب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرايی از کمبو... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark