مهدوي‌كنی: امام آوردمان در صحنه و حالا ديگر ما ولكن معامله نيستيم
Roshangari
06-Sep-2011 (one comment)

مهدوی كنی رئيس مجلس خبرگان در دهمين اجلاس خبرگان رهبری تفكيک روحانيت از سياست را يكی از خطراتی دانست كه انقلاب را تهديد مي‌كند و افزود: تفكيک روحانيت از سياست كه برخی همين فكر‌ها بر سرشان از آن امور غلطی است و مرحوم بازرگان كه امام آن را مرد مومنی مي‌دانست در اوايل انقلاب به ما مي‌گفت شما روحانيون به مساجد برويد كه من به ايشان گفتم شما خودتان كسی بوديد كه در مسجد هدايت از علما و روحانيون مي‌خواستيد كه از محراب بيرون بيايند و تأكيد مي‌كرديد كه اسلام فقط وضو و غسل نيست.

آيت‌الله مهدوي‌كنی در ادامه گفت: حالا ديگر ما ولكن معامله نيستيم و اگر آنها بخواهند ما كنار برويم ما از صحنه خارج نمي‌شويم.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Dianasour, still trying to get attention

by Maryam Hojjat on

fyi