فاضل لنکرانی: زن پس از تغيير جنسيت می تواند قاضی شود
Roshangari
05-Sep-2011

آيت‌الله محمدجواد فاضل لنکراني، يکی از محققانی است که در زمينه احکام تغيير جنسيت تحقيقات گسترده‌ای انجام داده است. وی در گفت و گو با خبرگزاری مهر به برخی از شبهات مطرح و احکام فقهی جزئی تر در اين باره پاسخ گفته است.
حکم قاضی شدن برای زن بعد از تغيير جنسيت:
- آری می تواند، ملاک در شرطيت ذکورت در قاضي، در حين قضاوت است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark