خريد مواد مخدر در تهران از خريد نقل هم آسانتر است
roshangari
04-Sep-2011 (2 comments)

سخنگوی کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزايش روز افزون مواد مخدر صنعتی و فروش ساده آن ، افزود: خريد مواد مخدر در شهر تهران از خريد نقل هم آسانتر است و خريدار نقل بايد شهر را جستجو کند اما مواد مخدر به راحتی يافت می شود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
comments

What a great news.

by comments on

What a great news!  It creates employment in all levels.  No doubt that almost half of the actors in state TV shows play the role of addicts.  They certainly present the current version of our sad society. 


default

در ايران دسترسی به قرص‌های اکستازی برای دختران آسان‌تر از آسپرين

Hooshang Tarreh-Gol


در ايران دسترسی به قرص‌های اکستازی برای دختران آسان‌تر از آسپرين است    راديوآلمان

امان‌الله قرائي‌مقدم، آسيب‌شناس اجتماعي، در گفت‌و‌گو با خبرنگار
خبرگزاری فارس گفت قرص‌های اکستازی راحت‌تر از داروی آسپرين در دسترس
جوانان است و اين امر عامل ديگری در افزايش اعتياد در ميان زنان محسوب
مي‌شود. وی با اشاره به اينکه يک سوم از معتادان جامعه را زنان تشکيل
مي‌دهند گفت امروزه مواد مخدر صنعتی بيشتر مورد استفاده زنان و دختران قرار
مي‌گيرد و تن‌فروشی در ميان زنان معتاد افزايش بسيار يافته و زمينه فحشا
در ميان آنها به طور کامل فراهم است