ادامه اعتصاب غذای کارگران شرکت طرف قرارداد متروی اهواز
roshangari
04-Sep-2011

دبير اجرايی خانه کارگر استان خوزستان خبر داد: اعتصاب کارگران کيسون وارد هشتمين روز خود شده‌است.

آقايار حسينی در گفت‌وگو با ايلنا افزود: ۴۰۰ کارگر شرکت کيسون که برای متروی اهواز کار مي‌کنند در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه حقوق خود اعتصاب‌کرده‌اند که در چند روز گذشته فقط يک ماه از هفت ماه حقوق معوق آنان پرداخت شده‌است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark