در سالگرد کشتار67، رژيم مانع گردهمائی خانواده ها در خاوران شد
Roshangari
02-Sep-2011 (3 comments)

خانواده های جان سپردگان دهه شصت، به رسم هرسال، اوايل بامداد روز جمعه يازده شهريور به منظور بزرگداشت عزيزان به خون خفته خود، به صورت جمع های چند ده نفره به گلزاران خاوران در جنوب تهران رفتند. در آنجا با انبوهی از ماموران امنيتی و انتظامی و درهای بسته گلزار مواجه شدند.

درب اصلی گلزار را رژيم جنايت کار جمهوری اسلامی از چهار سال پيش مسدود کرده است. خانواده ها، سال های پيش، آن گاه که می توانستند به دور از چشمان ماموران سرکوبگر، با استفاده از در ورودی گورستان بهائيان که در بخش شمالی گورستان قرار گرفته است، وارد خاوران می شدند، اين در نيز امسال به روی آنان بسته شد.

بحث و جدل خانواده ها با ماموران حکومت برای باز کرد درهای بسته خاوران، راه به جائی نبرد. برخی از خانواده ها، گل های شان را در جلوی در قرار دادند و برخی ديگر بعد از گفت و گو با ماموران، گل های شان را از روی ديوار و از لابلای ميل های در به داخل خاوران انداختند.

... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Ghalbam dareh pareh pareh

by vildemose on

Ghalbam dareh pareh pareh misheh. The criminal vampiric regime is afraid of the deads.

Reform requires the consent of the corrupt


Roozbeh_Gilani

Elvis Look alike, delivering "coup de grace"

by Roozbeh_Gilani on

Would love to meet him. Just me and him, in middle of a desert, with no one around for hundreds of miles to intervene..... 

"Personal business must yield to collective interest."


default

تبار خونی گل ها، می دانی

Hooshang Tarreh-Gol


سه دهه جنايت عليه بشريت و آزادي، و سه دهه مقاومت و مبارزه //www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=2011090200...