خروج يک سازنده ديگر جرثقيل از ايران در اعتراض به اعدام با اين وسيله ساختمانی
roshangari
02-Sep-2011

دانشجو نيوز: مارکت واچ MARKET WATCH سايت اينترنتی اطلاعات مالی زير عنوان "کانکرينز KONECRANES به معامله جرثقيل با ايران پايان می دهد و پنجمين سازنده ای می شود که در واکنش به درخواست اتحاد عليه ايران اتمی UANI از ايران خارج می شود" عينا گزارش بيزنس واير(BUSINESS WIRE) از نيويورک در اين باره را، که حاوی تحسين UANI از تصميم اين کمپانی فنلاندی است نقل کرده است و می نويسد مارک دی والاس سفير(پيشين) و رئيس (فعلی) UANI می گويد KONECRANES در اعتراض های UAN به اعدام های بی رحمانه و بسيار در ايران سهيم است و با خارج شدن از ايران پيامی قاطع می فرستد.

KONECRANES و کمپانی های ديگر به رژيم ايران نشان می دهند که لطمه به اقتصادش کماکان ادامه می يابد مگر آنکه پيگيری تسليحات اتمی را کنار بگذارد، نقض فاحش حقوق بشر را متوقف کند و به حمايت از تروريسم پايان دهد.

کارنامه تکان دهنده رژيم ايران در مورد اعدام های علنی از طريق حلق آويز کردن افراد به جرثقيل، در کانون کمپين UAN... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark