"خاوران" ها "سند برجسته جنایت علیه بشریت"
hrana
30-Aug-2011 (2 comments)

خاوران ها مناطقی هستند که مدفن تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شده به دست حکومت جمهوری اسلامی در محدوده زمانی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ می باشند. در اقصی نقاط ایران چنین مناطقی یافت میشود که نقطه اشتراک آنها متروک بودن، نداشتن نام و نشان، نبود سنگ و مقبره و در برخی موارد وجود گورهای دسته جمعی در آن هاست. "خاوران"ها مورد غضب حکومت هستند به طوری که در طی حدود سه دهه گذشته همواره کمترین نشانه های موجود در آنها تخریب شده، بعضا اثار شلیک گلوله بر بعضی قبور رویت شده و همینطور در مواردی حکومت ایران به تغییر کاربری این مناطق دست زده است. "خاوران" ها "سند برجسته جنایت علیه بشریت" هستند، جنایتی که به آمریت حکومت و مسولان وقت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

AO, great one

by Maryam Hojjat on

It made me smile!  Nice one on Roozbeh.


Anonymous Observer

Roozbeh Jaan - Why do you post this Zionist propaganda?!

by Anonymous Observer on

We all know that the IR is the kindest, most gentle of all governments on the planet.  This must sure be some Zionist fabrication to tarnish the image of the "nezam-e moghaddas."  This is probably somewhere in Tel Aviv.  Shame on you... 

:-))