خوش خيالی ديکتاتورها به روايت معشوقه پسرقذافی + عکس
roshangari
28-Aug-2011

روشنگری.«تاليتا ون زن» مدل هلندي، دوست دختر معتصم قذافی - پسر پنجم قذافی- است. اودر هفته ای که به سقوط تريپولی و فرار معمر قذافی انجاميد به ليبی رفته بود.ميگويد اميد داشت که برای مخارج درمان پدرش از معتصم پولی بگيرد. اين ديدار با معتصم نزديک بود به بهای جان او تمام شود، اما او خوش شانس بود و جان سالم بدر برد و اکنون در بيمارستانی در هلند بستری است. نيک مئو خبرنگار ساندی تلگراف با او مصاحبه ای کرده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark