هولوکاست دروغ است
//www.fararu.com/vdciq5av.t1ay52bcct.html
26-Aug-2011

رئیس جمهور با اشاره به هولوکاست با بیان اینکه امروز در اروپا و آمریکا حمله، توهین، تهمت به تمام دولتمردان آزاد است اما سئوال از رژیم صهیونیستی گناه نابخشودنی است و اگر کسی اعتراض کند با خشن ترین روش با او برخورد می شود گفت: هولوکاست از دروغ های بزرگ است. 

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark