مکارم‌شيرازی خواستار نظارت "طلاب و فضلا" بر راديو و تلويزيون شد
roshangari
25-Aug-2011 (one comment)

آفتاب: آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي، از مراجع تقليد گفته است که بعضی برنامه‌های راديو و تلويزيون به ”عرفان کاذب“ گرايش دارد و شنيده است که اين سازمان ”ذکری ياد داده است که عجيب و وحشتناک است.“

مکارم شيرازی توضيح داده است که ذکر توصيه شده شامل ”يا طيهور و يا طيهار“ بوده و افزوده است: ”اين حرف مهمل را به عنوان حرف خدا ياد مردم مي‌دهند در صورتی که در هيچ کجا بيان نشده است.“

اين مرجع تقليد خواستار نظارت بيشتر و مستقيم روحانيون بر برنامه‌های راديو و تلويزيون شده و گفته است: ”بايد به فضلا و طلاب ماموريت داده شود تا بر برنامه‌های صدا و سيما نظارت کنند تا چنين مشکلاتی ايجاد نشود.“

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Iran 2050

Excuse me? Then who has

by Iran 2050 on

Excuse me? Then who has been running it so far????

The mullahs have been running everything in Iran the last 30 years.