پوزش واعظ مشهور از مردم: انقلابی كه ما می خواستیم، اینها نبود
Ayandeh news
25-Aug-2011 (3 comments)

شیخ حسین انصاریان، شب گذشته در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان پس از چند بار قسم خوردن گفت: مایی كه شعار دادیم، منبر رفتیم، بیانیه دادیم، شما رو فرستادیم جلو كه انقلاب كنید، دنبال میز و پست نبودیم و نیستیم‬، ‫اما این وضعی كه پیش اومده رو نمی خواستیم‬. وی در میانه قرآن به سر گرفتن، با سوز و گداز خطاب به مردم اظهار كرد: ‫مردم! ما رو ببخشید‬؛ ‫ما به شما وعده هایی دادیم كه نشد. نمی خواستیم شما تو فشار باشید..

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

I agree vildmose, comments are amazing

by Roozbeh_Gilani on

Considering this is by no means an "opposition site". Just shows the depth of popular anger  with regime on bread and butter issues. common theme of comments were "too late for appology"!!!

BTW, precisely as forcasted by some commenters, he backtracked the following day.:)

//www.roshangari.net/as/sitedata/20110825235253/20110825235253.html 

"Personal business must yield to collective interest."


vildemose

 The comments are more

by vildemose on

 The comments are more interesting than the article.

 

"In the depth of winter I finally learned that there was in me an invincible summer."- Albert Camus


RostamZ

No kidding

by RostamZ on

  You really enlightened us.