فرزند دکتر سودبخش: پدرم را کشتند، چون حاضر نشد به دروغ بگويد قربانيان کهريزک بر اثر مننژيت فوت کرده‌اند
roshangari
25-Aug-2011

فرزند دکتر عبدالرضا سودبخش اعلام کرد که اين استاد دانشگاه را چون حاضر به گواهی دروغ درباره بازداشت شدگان کهريزک نشده بود ترور کردند. بهرنگ سودبخش به ”روز“ گفت که از پدرش خواسته بودند بنويسد قربانيان کهريزک بر اثر بيماری مننژيت فوت کرده اند و بيماران او که از جمله ازاد شدگان کهريزک بوده اند نيز مبتلا به مننژيت هستند. اما او حاضر نشد دروغ بگويد و کشته شد؛ اکنون هم با گذشت نزديک ۱۱ ماه از کشته شدن اين استاد دانشگاه هيچ گونه رسيدگی به شکايت خانواده اش نشده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark