پرونده سارا شورد مفتوح است
خبرگزاری فارس
21-Aug-2011

رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پرونده خانم ساراشورد با توجه به قرار صادره قبلی مفتوح می باشد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark