منصور ارضی: هرکس "مشایی" را بکشد من پولش را می‌دهم!
آفتاب
20-Aug-2011

شب گذشته مصادف با شب قدر (نوزدهم ماه رمضان) که اغلب مردم مومن برای
برگزاری احیا به مراسمات مختلف می‌روند، منصور ارضی در مسجد ارک تهران در
برابر هزاران نفر قسم جلاله یاد کرد که هرکس مشایی را بکشد پولش را می‌دهد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark