سانسور در تلويزيون مستقيما «تحت هدايت داهيانه رهبری»
Roshangari
20-Aug-2011

پاسخ رهبری به ضرغامی درباره آرايش همسر فرعون
در مورد سريال يوسف هم به ايشان عرض كردم كه آرايش همسر فرعون زياد است و يک جاهايی خود ما به آن اشكال داريم ايشان فرمودند اگر آن پيام كلی و معنوی كه منتقل مي‌شود، برتری و تفوق خود را نشان دهد اين مسائل مي‌تواند قابل اغماض باشد.
آفتاب: هفته​نامه پنجره نوشت: عزت​الله ضرغامی رئيس سازمان صدا و سيما پس از مدت​ها در گفت‌و‌گو با يک نشريه مكتوب در مورد مسائل مختلف اين سازمان و اتفاقات چند سال اخير صحبت كرده است.

او در بخشی از اين مصاحبه و در پاسخ به اين پرسش كه «به نظر شما آيا مي‌توان به خاطر برخی نكات مهم‌تر از پاره‌ای خط قرمزها صرف‌نظر كرد؟» گفت: «به‌طور كلی نه ولی اصل با محتوا و تأثيرگذاری نهايی پيام يک فيلم و يا سريال است.»

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark