گزارشی هولناک از زندگی دو کودک ايرانی
Mehr News / Mehr News
20-Aug-2011
اردبیل - خبرگزاری مهر: لبخند مینای هشت ساله در آستانه دری که به لرزش بادی از جا کنده می شود و کنار دیواری که از تکه های حلبی، پیتهای نفت، قوطیهای روغن و تکه های چوب ساخته شده گواه آن است که در چهار دیواری نزدیک به ما زندگی از رخنه هایش تنفس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمان کودکانی شدن که فقط قد و قواره کوچکی دارند کار سختی است. کودکانی که سیلی سرد فقر و  بی پناهی زود بزرگشان کرده و وقتی در چشمانشان خیره می شوی تا همدردی کنی دل قرص می خواهد که زیربار این همه بزرگی نشکنی.

زندگی در ميان خرابه های ف... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark