يک مقايسه
roshangari
19-Aug-2011 (3 comments)

روشنگری. عکس بالا مزار ميرزاده عشقی شاعر بزرگ و آزاده ايران را در گوشه متروکی از گورستان ابن بابويه نشان ميدهد. بنابرگزارش خبرگزاری مهر تمام گورستان که گوشه ای از تاريخ ايران را بازتاب ميدهد، به علت عدم رسيدگی وضعيت نابسامانی دارد.

عکس پائين گوشه ای از يک مراسم مذهبی تشريفاتی را نشان ميدهد که دولت مذهبی در ايران بودجه های عظيمی را به آنها اختصاص ميدهد. مراسمی که در عکس ديده ميشود بنا بر گزارش خبرگزاری مهر «هر روز بعد از نماز صبح در آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی ‎(ع )‎ آران و بيدگل برگزار می شود» در لينک های زير گزارش تصويری از اوضاع به شدت نابسامان گورستان ابن بابويه و نيز مراسم پرهزينه در «اران و بيدگل» را ميتوانيد مشاهده کنيد:

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

........

by Roozbeh_Gilani on

بعد از اين بر وطن و بوم و برش بايد ريد
به چنين مجلس و بر كر و فرش بايد ريد

به حقيقت در عدل ار در اين بام و در است
به چنين عدل و به ديوار و درش بايد ريد

آن‌كه بگرفته از او تا كمر ايران را گوه
به مكافات الی تا كمرش بايد ريد

پدر ملت ايران اگر اين بی پدر است
بر چنين ملت و روح پدرش بايد ريد

به مدرس نتوان كرد جسارت اما
آن‌قدر هست كه بر ريش خرش بايد ريد


Rastin

I don't know what to say anymore...

by Rastin on

Sometimes I wonder whether we deserve any better than the IR, when we let these disasters happen.

Parsis Victor


Maryam Hojjat

Islamists plundering IRANIAN in

by Maryam Hojjat on

past 1400 years.  It is awakening time for us past 33 years.