ايران دومين كشور مصرف‌كننده موادمخدر
Roshangari
19-Aug-2011

ايران دومين كشور از نظر ميزان مصرف موادمخدر در جهان است؛ اما ستاد مبارزه با موادمخدر كه بالاترين مرجع رسيدگى به موضوع موادمخدر در كشور است، تقصير را به گردن ديگران مي‌اندازد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark