تراكم جمعيت، ناكامى اقتصادى و اجتماعى علت آمار بالاى خودكشي‌ها
Roshangari.net
19-Aug-2011

ايلنا: «در حاليكه در گذشته ناكامي‌هاى عشقى علت خودكشى مطرح مي‌شد، امروزه افزايش هزينه‌هاى زندگى و ناكامي‌هاى اقتصادى و اجتماعى علت اصلى خودكشي‌ها شده است.»

نماينده تهران، ري، شميرانات در گفت وگو با خبرنگار پارلمانى ايلنا با اعلام اين مطلب افزود:« خودكشى يك پديده اجتماعى در زندگى شهرى است كه به طور طبيعى هيچگاه عارض بر زندگى بشر نبوده است.»

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark