بهشت فقط مال شيعيان هست/ سنی ها هم به جهنم ميروند
Roshangari
15-Aug-2011 (2 comments)

شب كنار جنازه مادرم در قبر خوابيدم، ناگاه ديدم دو نفر از فرشتگان آمدند و در دو طرف ايستادند و شخص محترمی هم آمد و در وسط ايستاد، آن دو فرشته مشغول سؤال از عقائد مادرم شدند و او جواب مي‏داد، سؤال از توحيد نمودند، جواب درست داد، سؤال از نبوت نمودند، جواب درست داد كه پيامبر من محمد بن عبدالله(صلی الله عليه و آله و سلم)است.

تا اين كه پرسيدند: امام تو كيست؟

آن مرد محترم كه در وسط ايستاده بود گفت: «لَسْتُ لَها بِاِمامِ؛ من امام او نيستم»

در اين هنگام آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند كه آتش آن به سوی آسمان زبانه مي‏كشيد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
divaneh

فقط زورشون به مرده میرسه؟

divaneh


پس چرا اون موقع که زنده بود با گرز تو کله اش نزدند تا آدم بشه؟ بعد هم ما فکر می کنیم که با آن همه آتش سوزی که توی قبر شد موهای آن دختر باید همه اش سوخته باشد نه این که سفید شده باشد. از آن گذشته این بدبخت سنی که علی را قبول داشته. این دیگر چه ظلمی بود که علی به او کرد و نگذاشتند پیرزن بدبخت پایش به جهنم برسد قبل از این که شکنجه را شروع کنند. حالا باز باید برود خدا را شکر کند که خاک رویش نریختند و فشار قبرش کم بود.


Mona 19

جل الخالق :))

Mona 19


 در اين هنگام آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند كه آتش آن به سوی آسمان زبانه مي‏كشيد

---

من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت / از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت / این هرسه مرا نقد و ترا نسیه بهشت