افزايش قيمت‌ها: بيش از ۲۰ درصد، نرخ تورم: ۱۶٫۳ درصد
Roshangari
15-Aug-2011

سحام‌نيوز: در حالی که همه قرائن و شواهد موجود حاکی از افزايش غيرمنتظره و شديد قيمت‌ها در يکی دو ماه اخير است، رئيس بانک مرکزی ادعا کرد که نرخ تورم آنطور که پيش‌بينی مي‌شد افزايش نيافته و در ماههای آينده هم روند نزولی تورم را شاهد خواهيم بود!

محمود بهمنی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تيرماه امسال را ۱۶٫۳ درصد اعلام کرد. اين رقم را بانک مرکزی برای ماه خرداد، ۱۵٫۴ درصد اعلام کرده بود. او با اشاره به اينکه نرخ تورم در خردادماه ۱٫۲ درصد افزايش يافته بود اما در تيرماه اين نرخ کمتر از يک درصد افزايش يافت، نتيجه‌گيری کرده که: «روند افزايشی نرخ تورم کاهش پيدا کرده است»!

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark