حركت خودجوش جوانان, يك تجربه نادر در خيابان ولي‌عصر
Roshangari
15-Aug-2011

آينده: خيابان وليعصر، زير پل پارك‌وی در عصر پنجشنبه تجربه نادری از سر گذراند. نظم موجود تغيير كرد. ۱۰۰ تا ۱۵۰ جوان با ميانگين سنی ۲۰ سال با شيشه‌شور و دستمالهای يزدي، با لباسهايی مرتب به استقبال شيشه كثيف ماشين‌ها رفتند تا با مردمی از جنس خودشان درباره كودكان كار و خيابان حرف بزنند. پسران و دختران جوان دو ساعت در خيابان شيشه شستند، آدامس و فال فروختند و نتيجه دو ساعت تلاششان را به كودكانی بخشيدند كه پارك‌وی برای آنها حكم محل كارشان را دارد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark