بخش پارسی کتابخانه لاهه: خلوت و حالی
Persian Dutch Network
13-Aug-2011

در کتابخانه عمومی شهر لاهه، صدها کتاب پارسی نگهداری می‌شود ولی استقبال ایرانیان از آن بسیار ناچیز است. بخش پارسی نیز روز به روز محدودتر می‌شود. این در حالی است که بسیاری از شهروندان کشورهای عربی و ترکیه فعالانه در کتابخانه لاهه به مطالعه کتابهای عربی و ترکی مشغولند. بخش مجله‌ها و روزنامه‌های کتابخانه لاهه نیز خالی از هرگونه مجله یا روزنامه به زبان پارسی شده است. عکس‌ها: شبکه ایرانیان هلند

Photos of The Hague Library Persian Section - Source: PDN

FOTO’S: Perzische Afdeling van Den Haag Bibiotheek - Bron: Perzisch-Nederlandse Netwerk

>>>
recommended by Pejman7

Share/Save/Bookmark