نماينده قم: علت خشکسالی های اخير، گناه و عدم استغفار است
roshangari
10-Aug-2011

رسا
حجت الاسلام آشتيانی در بيست و دومين همايش جامعه مدرسين و ائمه جماعات استان قم به اصل مهم استغفار به عنوان يکی از راههای جذب رحمت الهی اشاره و بيان داشت: خشکسالی های اخير که دامنگير کشورمان شده است يک سبب عمده آن گناهان و عدم استغفار است و به سبب اعمال خودمان است که بايد در اين زمينه به مردم تذکر داده بشود.

19 مرداد 1390   >>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark