تحصيل حافظان قرآن رايگان مي‌شود
Roshangari
10-Aug-2011

به گزارش خبرنگار ايلنا معاون فرهنگى سازمان اوقاف وامور خيريه با اعلام اين خبر افزود: «ساير حافظانى كه در مراكز پژوهشى غير دولتى تحصيل مي‌كنند هزينه‌شان در هر نيم سال تحصيلى از طريق دستگاه‌هاى زيربط و رياست راهبردى رييس جمهورى پرداخت مي‌شود.»

"احمد شرفخانى" در همايش وقف چشمه هميشه جارى گفت: «اين اقدام به منظور ترويج فرهنگ قرآنى � تشويق جوانان به حفظ قرآن و طبق مصوبه شوراى اسلامي‌ انجام مي‌شود.»

به گفته وى تمامي‌حافظانى كه در اجراى اعطاى مدرك كارشناسى و بالاتر توسط سازمان سنجش به اداره اوقاف معرفى شوند در صورتي‌كه كه موفق به قبول صحت حفظ شوند همچنين دارندگان مدرك تخصصى درجه 1 و 2 و3 در زمينه حفظ قرآن و نفرات برتر مسابقات قرآنى بين المللى و نفرات اول تا سوم مسابقات اوقاف و امور خيريه از اين امتياز بهره‌مند مي‌شوند.»

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark