اعتصاب و درگيری در زندان مريوان در اعتراض به وضعيت زندان
Roshangari
30-Jul-2011

خبرگزاری هرانا - در پی اعتراض زندانيان محبوس در زندان مريوان به وضعيت غذا و امکانات اين زندان و اعتصاب چند ساعته با دخالت ماموران حفاظت اطلاعات اين زندان، درگيری ميان زندانيان و ماموران گارد زندان به وجود آمده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، روز دوشنبه مورخ ۳ مردادماه تعدادی از زندانيان محبوس در زندان مريوان در اعتراض به وضعيت غذا و امکانات اين زندان اعتصابی را برگزار مي‌کنند، که بعد از چند ساعت با دخالت ماموران حفاظات اطلاعات ميان زندانيان و ماموران درگيری پيش مي‌آيد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark