سن اعتياد در ايران به ۱۳سال رسيده است
Roshangari
29-Jul-2011 (2 comments)

ايسنا:عضو هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی گفت: در حال حاضر سن اعتياد در کشور به ۱۳ سال رسيده است.

به گزارش ايسنا سيد رضا نقيب السادات در همايش بزرگ پيشگيری از آسيب های اجتماعی پديده اعتياد و طلاق که در ساری برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر شکل آسيب های اجتماعی تغيير کرده و دامنه پديده اعتياد گسترده شده است.

وی با بيان اينکه دو ميليون نفر در کشور به صورت رسمی از مواد مخدر مصرف می کنند، گفت: در حال حاضر سن اعتياد در کشور به ۱۳ سال رسيده است و اکثر معتادان کشور زير ۱۹ سال هستند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

 Tabrik be Emame Rahel va

by vildemose on

 Tabrik be Emame Rahel va khodaygan, Khamnie.

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


Roozbeh_Gilani

از افتخارات جمهوري شيعه و ولايت فقيه و نايب امام زمان :

Roozbeh_Gilani


سن معتاد به 13 سال رسيد
سن اراذل و اوباش به 17 سال رسيد
سن دختران فاحشه به 14 سال رسيد
سن سكته قلبي به 20 تا 30 سال رسيد
سن دزدان به 12 سال رسيد

اين نشانه اي از مديريت ولايت نايب امام زمان موهومي كه 1136 سال است در چاه جمكران قائم شده و معلوم نيست چند صد سال ديگر در خورد و خوراك دفع كردن خود ( مدفوع خود ) غوطه بخورد تاظهور كند