به یاد مـاشـاءالله بــامـری
iran tribune
26-Jul-2011

به یاد مـاشـاءالله بــامـری موسیقدان بلوچ که امروز به خاک سپرده شد
امـــروز پیکر مـاشـاءالله بــامـری یکی از نوازندگان و خواننده های سرشناس و صاحب سبک و نامدار بلوچ در قطعه هنرمندان گورستان شهرستان زادگاهش ایرانشهر، که شهر دلگان قبلاً جزوی از آن بود، به خاک سپرده شد. بامری که بعد از چندین ماه جدال با سرطان روده، دیروز در سن ۶۰ سالگی دار فانی را وداع کرد، نه تنها یکی از پیشکسوتان و مقام دان های خلاق موسیقی بلوچی بود بلکه جزوء مفاخر هنری استان سیستان و بلوچستان و ایران شناخته می شود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark