رشد 191 درصدی اجار بها طی سه سال/ متوسط اجاره در تهران از 500 هزار تا 1.4 ميليون تومان
Roshangari
25-Jul-2011

خبر آنلاين:طی سه سال متوسط اجاره ماهانه در تهران برای يک آپارتمان 100 متری از 367هزارتومان به 1.06 ميليون تومان رسيده است.

علی پاکزاد: بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی مرکز امار ايران اگرچه به نظر می رسد در بهار سال جاری نسبت به سال 89 نرخ رشد اجاره بها کمتر بوده است ولی علی رغم کاهش نرخ رشد می بينيم که متوسط اجاره بها در تهران طی فصل بهار24 درصد رشد را شاهد بوده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark