بحرين گازروسيه راجايگزين ايران مي‌کند
Roshangari
25-Jul-2011 (2 comments)

ديپلماسی ايرانی:

پس از هند که با توجه به فشار تحريم ها و ناخرسندی ايالات متحده به طور محسوس از رابطه با ايران در بخش انرژی صرفنظر کرده است، اکنون نوبت به بحرين رسيده تا باز هم با توجه به ملاحظات سياسي، بهره برداری از منابع انرژی ايران را به فراموشی بسپارد. اين روزها بحث سرانجام بدهی های نفتی هند به ايران و چانه زنی پالايشگاه های اين کشور با عربستان، امارات، کويت و حتی عراق برای جايگزين کردن نفت ايران داغ است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Anahid Hojjati

thanks Roozbeh for this important post

by Anahid Hojjati on

.


Parham

Wrong title

by Parham on

You say "Bahrain Replacing Russia with Iran as Gas supplier"

It should be "Bahrain Replacing Iran with Russia as Gas supplier."